O nás

Ateliér správy památek s.r.o. poskytuje poradenství a další odborné služby v oblasti památkové péče a správy historických nemovitých objektů. Pomáháme vlastníkům památek pečovat o jejich majetek uvážlivým způsobem, který jim z dlouhodobé perspektivy přináší finanční úspory a zároveň umožňuje zachovat maximum památkových hodnot. Náš tým tvoří nadšenci pro historické stavby a stavební technologie se širokým rozhledem v oblasti památkové péče. Každý člen našeho týmu svojí odborností a zaměřením pokrývá komplementární oblast problematiky, což nám dovoluje poskytovat v našem prostředí dosud ojedinělé služby.

aboutUs

Specializujeme se na řešení komplexních úkolů správy památek, které stojí na pomezí administrativy, plánování, financování, odborné expertízy a výzkumu. Naše obchodní vztahy stavíme zejména na postupně budované vzájemné důvěře, systematické, cílené a otevřené spolupráci, která přináší oběma stranám dlouhodobý užitek. Jsme přesvědčeni, že česká společnost v současnosti prochází složitým vývojem spojeným s postupnými proměnami hodnot a životních postojů. V ideálu šetrné, průběžné a uvědomělé péče a zájmu o stavby našich předků vidíme protipól velkých investic a generálních oprav, které střídají desetiletí nezájmu, a které až příliš často další desetiletí nezájmu implicitně předjímají. S rozvojem naší společnosti chceme vzájemně zhodnocovat a sdílet naše znalosti, zkušenosti a nadání, abychom mohli poskytované služby dále zlepšovat a svojí činností přispěli k uchování našeho kulturního dědictví.