Administrativní podpora a dotace


Nenechte se odradit byrokracií, i zde vám rádi pomůžeme.

IMG_0619

Historické stavby jsou jedinečnou a cennou součástí našeho kulturního dědictví. Provádění úprav prohlášených kulturních památek proto ze zákona podléhá zvláštnímu správnímu řízení. To může vlastníka přivést do více či méně spletitých byrokratických situací. Kombinace našich znalostí technických řešení, památkových požadavků i obvyklých úředních postupů Vám při jednávání s úřady ušetří řadu starostí, času a energie. Na druhé straně jako vlastníci kulturní památky můžete využít některé benefity, které do jisté míry kompenzují závazky uložené zákonem. Jedná se například o daňové úlevy, o právo na finanční příspěvek státu a další. I v tomto případě Vám naše orientace v prostředí výrazně usnadní přípravu potřebných dokumentů a vyřízení vašich žádostí. Pro zamýšlené opravy, restaurování, zabezpečení objektu a další investiční činnosti vám pomůžeme nalézt vhodný dotační titul a budeme vám k dispozici od přípravné po realizační fázi.